Výsledky příprava k přijímacím zkouškám školní rok 2023/2024

ČÍSELNÉ VÝRAZY, ALGEBRAICKÉ VÝRAZY. ZLOMKY

 

1.1) 30;                            1.2) b;                        1.3) –1;                      1.4) 4; o 2 400 větší

3.1) ;                 3.2) 9b2 – 4 = (3b + 2)(3b – 2);     3.3) 25a2 – 20ab + 4b2;      3.4) 5; 25;

4.1) x2 – 9x;                    4.2) 4 – y2;                4.3) 9 – x;                  4.4) –19a2 – 12a + 4;

5.1) (4a2 –3)(4a2 – 3);               5.2) (5x – 11)(5x + 11);                   5.3) 2(2x–3)(2x + 3)

5.4) 2n(m + 5)(m + 5);

6.1) ;                               6.2) ;                       6.3) 7;                                     6.4) 15;

7.1) ;                               7.2) ;                       7.3) ;                                    7.4) ;

8.1) ;         8.2) ;                    8.3) ;                      8.4)  ;

9.1) 15,525;                    9.2) ;                         9.3) ;                          9.4) ;

10.1) o 620;                    10.2) 255,3 l;            10.3) 3 krát;                           10.4) 16 krát;

 

ROVNICE

1.1) neplatí;                    1.2) platí;                   1.3) platí;                   1.4) platí;

2.1) nemá řešení;          2.2) x € R;                 2.3) nemá řešení;     2.4) x € R;

3.1) a =  ;    3.2) y = 12;               3.3) x = 3;                  3.4) x € R;

3.5) x € R;                       3.6) x = -;               3.7) q = –1;               3.8) x = –1    

3.9) x = –11;                   3.10) x = ;

 

DĚLITELNOST, POMĚR, MĚŘÍTKO MAPY

1.1) n (36, 48) = 144;                                        1.2) D (990, 165) = 165;                 1.3) 236 = 1, 2, 4, 59, 118, 236;                     63 = 1, 3, 7, 9, 21, 63;

2)  2.1) 1, 2, 3, 4, 6, 11, 12;                       2.2) 11;                      2.3) 225= 32.52; 88 = 23.11;

3) 4;               

4) 4.1) 15 km;                       4.2) 25 cm;               

5) 1 850 : 4 070;

6) Pavel : Petr = 770 : 990;                       Jirka : Josef = 550 : 1 210;

7) Původní délka 788 cm;                         

8) David má 40 let;             

9) 9.1) Ano;               9.2) Ne;                     9.3) Ano;                    9.4) Ano;

10) a – méně než 5 hodin;                       

11) 11.1) c – 2,8 t;                11.2) 160 kg;

12) 9 h 10 min.

13) d;

14) 14.1) Ne;            14.2) Ano;                 14.3) Ano;                 14.4) nepřeteče;

15) (a = 84 cm, b = 63 cm,)                       S = 5 292 cm2;

 

KOLIK A KOLIKRÁT

 1. 16krát
 2. 3krát
 3. o 12
 4. 14krát
 5. 10
 6. o 0,65
 7. 12krát
 8. 6 dělitelů: 1, 3, 5, 15, 25, 75;
 9. 120, 132, 144;
 10. 8 částí
 11. 66 sec
 12.  

SLOVNÍ ÚLOHY

1. V 1. třídě je 18 žáků, 2. třídě 15 žáků, 3. třídě 14 žáků.

2. Za 24 roků.

3. 3 litrových je 25 ks, 5 litrových je 20 ks.

4. 3lůžkových pokojů bylo 9.

5. Strana čtverce je 13,5 cm.

6. Nejmenší číslo je 16.

7.1) zbylo ;                             7.2) 200 kg;                          7.3) 400 kg;

8.1) ;                                       8.2) ;                          8.3) 48 chlapců;

9. Hledané číslo je 27;

10. Jirka spočítal 60 příkladů.

11. Motocyklista dožene cyklistu ve vzdálenosti 40 km, v 11 h 40 min.

12. 

 13.1) 7x;                         13.2) x + 90;                         13.3) lip bylo 70 ks.

 14.1) 19,5 – x;               14.2) 80x;                  14.3) 110(19,5 –x)               14.3) 12,5 m.

 15.1) ;                           15.2) ;                         15.3) 15 l;

 

PROCENTA

1.1) f;                                1.2) c;                        1.3) g;                        1.4) a;

2. Ve druhém týdnu utržila 849 600 Kč;

3. Odpaří se 17,1 kg mořské vody.

4. 690 m2 je 2,3 % ze 3 ha.

5. Martin dostal 9 594 Kč; Radim 11 480 Kč; Michal 11 726 Kč.

6. Zmenšit o 20 %.

7. Třetí rok se zúrodní 189 m2 plochy pozemku.

8. 5 m/s 1,85 % ze 75 km/h.

9. Knihu v antikvariátu koupili za 50 %. Zisk z prodeje knihy byl 33 %.

10. Neznáme číslo je 1 220.

11. Původní cena zájezdu byla 3 200 Kč.

12. Celkem se sní 83,5 g tuku.

 

PŘEVODY JEDNOTEK

1. a) 7 250 dm3;                  b) 6 120 hl;               c) 0,066 l;                  d) 2,5 cm3;

e) 6,4 m3;                         f) 2,17 m2;                 g) 52 000 cm2;          h) 0,084 cm2;

i) 30 000 m2;                   j) 22 cm2;

2) a) 120´;                       b) 330´;                      c) 192´;                      d) 30´;

3) a) 1o 22´;                    b) 4o;                          c) 12o 34´;                 d) 0o 45´;

4) 4.1) 200 vm2;             4.2) 1,3 dm3;             4.3) chybí počet minut

5) 5.1) N;                         5.2) A;                        5.3) A;

6) 6.1) A;                         6.2) N;                       6.3) A;