Výsledky příprava k přijímacím zkouškám školní rok 2023/2024

Číselné a algebraické výrazy, počítání se zlomky

1) 1.1) 30; 1.2) b;1.3) –1; 1.4) 4; 2) větší o 2 400 3) 3.1) ; 3.2) 9b2– 4;   3.3) 25a2 – 20ab + 4b2;3.4) 5; 25; 4)4.1) x2 – 9x;  4.2) 4 – y2; 4.3) 9 – x; 4.4) 4 – 12a – 19a2; 5) 5.1) (4a2 – 3).(4a2 + 3); 5.2) (5x - 11) ( 5x + 11) 5.3) 2.(2x – 3).(2x + 3); 5.4) 2n.(m + 5) (m + 5); 6) 6.1) ; 6.2) ;      6.3) 7; 6.4) 15; 7) 7.1) ; 7.2) ; 7.3) ;  7.4) ; 8) 8.1) ;  8.2) ; 8.3) ;   8.4) ; 9)  9.1) ; 9.2) ; 9.3) ;   9.4); 10) 10.1) o 620; 10.2) 255,3 l; 10.3) 3 krát;  10.4) 16 krát;

Rovnice

1) 1.1) ne 1.2) ano 1.3) ano 1.4) ano  2) 2.1) nemá řešení 2.2) x € R 2.3) nemá řešení 2.4) x € R,  3) 3.1)    ;     ;L = P     3.2) y = 12;  28 = 28;  L = P  3.3) x = 3; 0,5 = 0,5 ; L = P   3.4) x € R ;      ;   L = P      3.5)  r € R;   L = P 3.6) x =   ;    ;  L = P 3.7) q = –1; – 3 = – 3;  L =P 3.8) x = –1;  0 = 0;  L = P 3.9) x = -5;   3.10) x =    ;   L = P

Dělitelnost , poměr, měřítko mapy

1. 1.1 n = 144;      1.2 D = 165;         1.3 236 / 1, 2, 4, 59, 118, 236;  63 / 1, 3, 7, 9, 21, 63;      2.  2.1 132 / 1, 2, 3, 4, 6, 11, 12;        2.2 číslem 12;             2.3 225 = 3.3.5.5;     88 = 2.2.2.2.11

3. nemá řešení;               4. 4.1 15 km;        4.2 25 cm;   5.číslo 5 920 rozděleno na 1 850 a 4 070;

6. Pavel 770 Kč, Petr 990 Kč, Jirka 550 Kč a Josef 1 210 Kč;   7. Odstřižena část 308 cm, původní délka 788 cm;             8. David má 40 let;         9.  9.1 ANO;        9.2 ANO;    9.3 ANO;

9.4 ANO;    10. a);                   11.  11.1 c);           11.2 průměr na prodejnu je 160 kg;

12) Setkají se v 9 hodin 10 minut;      13. d);                   14.  14.1 NE;        14.2 ANO;  14.3 ANO;

14.4 NE;     15. Obsah obdélníku je 52,92 dm2.

 Kolik a kolikrát

1.16 krát.   2. 5/7;  2.. 3 krát 3. o 12  5, 14 krát 6. 10 7.o 0,65 8.12 krát 9.1;3;5;15;15;75 10.120;132;144 11. na 8 částí 12. 13. 66 sec 

Slovní úlohy

1.V první třídě je 18 žáků, ve druhé 15 a ve třetí 14 žáků.2) Otcův věk bude za 24 roků roven součtu stáří obou synů.3) Třílitrových plechovek je 25, pětilitrových 20. 4) Třílůžkových pokojů je 9. 5) Čtverce má délku strany 13,5 cm.6) Nejmenší číslo řady je 16.7) 7.1) Po první hodině zbylo 1 brambor.7.2) Za druhou hodinu prodal 200 kg brambor. 7.3) Farmář přivezl 400 kg brambor. 8) 8.1) Před Petrem stoji  žáků.8.2) Za Petrem stoji  žáků nebo také 7/8x -1 3) V oddílu je 48 chlapců . 9) Myšlené číslo je 27.10) Jirka spočítal celkem 60 příkladů. 11) Motocyklista dožene cyklistu v 11h 40 min, ve vzdálenosti 40 km od Pardubic.12)