Pracovní listy k přijímacím zkouškám - výsledky cvičení

Kolik a kolikrát:  1.16 krát. 2  /. 2   3. 101 4. ;  5. 3 krát 6. o 12 7, 14 krát 8. 20 9.o 0,65 10.12 krát 11:1;3;5;15;15;75 12.120;132;144 13. na 8 částí 14, 1566 sec 16.  o 620 je dva krát – výrazy 10 a tu ho můžeme odstranit 

Výrazy, počítání se zlomky: 1) 1.1) 30; 1.2) b;1.3) –1; 1.4) 4; 2) větší o 2 400 3) 3.1) ; 3.2) 9b2– 4;   3.3) 25a2 – 20ab + 4b2;3.4) 5; 25; 4)4.1) x2 – 9x;  4.2) 4 – y2; 4.3) 9 – x; 4.4) 4 – 12a – 19a2; 5) 5.1) (4a2 – 3).(4a2 + 3); 5.2) (5x + 11) ( 5x – 11) 5.3) 2.(2x – 3).(2x + 3); 5.4) 2n.(m + 5) (m – 5); 6) 6.1) ; 6.2) ;      6.3) 7; 6.4) 15; 7) 7.1) ; 7.2) ; 7.3) ;  7.4) ; 8) 8.1) ;  8.2) ; 8.3) ;   8.4) ; 9)  9.1) ; 9.2) ; 9.3) ;   9.4); 10) 10.1) o 620; 10.2) 255,3 l; 10.3) 3 krát;  10.4) 16 krát;

Procenta: 1.1) f; 1.2) c; 1.3) e;1.4) a  2)Ve druhém týdnu byla tržba 849 600,- Kč. 3)Z 18 kg vody se odpaří 17,1kg vody. 4) 690 m2 představuje 2,3 % ze 3 ha. 5) Radim dostal 11 480,- Kč, Martin 9 594,- Kč a Milan 11726,- Kč. 6) Číslo zmenšíme o 20 %. 7) Ve třetím roce zúrodní 189 m2 plochy zahrady. 8) Rychlost cyklisty je 24 % z rychlosti automobilu. 9) Zisk z prodeje byl 30 %. 10) Neznáme číslo je 1 220. 11) Lyžařský zájezd původně stal 3 200,- Kč. 12) V 200 g sýru sníme 78,5 g tuku.

Rovnice:  1) 1.1) ne 1.2) ano 1.3) ano 1.4) ne  2) 2.1) nemá řešení 2.2) x € R 2.3) nemá řešení 2.4) x € R,  3) 3.1)    ;     ;L = P     3.2) y = 12;  28 = 28;  L = P  3.3) x = 3; 0,5 = 0,5 ; L = P   3.4) x € R ;      ;   L = P      3.5)  r = 0;     ;  L = P 3.6) x =   ;    ;  L = P 3.7) q = –1; – 3 = – 3;  L =P 3.8) x = –1;  0 = 0;  L = P 3.9) x = –11; 0,5 = 0,5   L = P  3.10) x =    ;   L = P 

Slovní úlohy:1.V první třídě je 18 žáků, ve druhé 15 a ve třetí 14 žáků.2) Otcův věk bude za 24 roků roven součtu stáří obou synů.3) Třílitrových plechovek je 25, pětilitrových 20. 4) Třílůžkových pokojů je 9. 5) Čtverce má délku strany 13,5 cm.6) Nejmenší číslo řady je 16.7) 7.1) Po první hodině zbylo 35 x brambor.7.2) Za druhou hodinu prodal 200 kg brambor. 7.3) Farmář přivezl 400 kg brambor. 8) 8.1) Před Petrem stoji  žáků.8.2) Za Petrem stoji  žáků. 8.3) V oddílu je 48 žáků . 9) Myšlené číslo je 27.10) Jirka spočítal celkem 60 příkladů. 11) Motocyklista dožene cyklistu v 11h 40 min, ve vzdálenosti 40 km od Pardubic.12)

Převody jednotek : 1) 1.1) 158 mm;1.2) 70,5 cm; 1.3) 15 600 dm; 2)  2.1) 400 cm3; 2.2) 450 cl; 2.3) 9 000 cm2; 2.4) 288´; 3) 3.1) 40 krát;     3.2) 10 dm3;  3.3) 310; 4) Pravdivá 4.3) cyklista a traktor mají stejnou rychlost. 5) Cesta trvala 2 h 44 min, rychlík projel vzdálenost 694,27 km. 6) Velikost úhlu je 26 392 sec. 7) 7.1) ano; 7.2) ano; 7.3) ne; 7.4) ne; 8) Za pokrytí pozemku se zaplatí 568,75 Kč, tj. 569,- Kč. 9) α = β = 60o; γ = 115o; δ = 65o; α = 60o; 10) β = 45o; γ = 75o; δ = 105o; 11) α = 39o; α´= 141o; β = 104o; γ = 65o; 12) δ = 32o; a = 9 cm; b = 18 cm; c = 13,5 cm; d = 10,5 cm.  

Geometrické výpočtyDo akvária se nalije 64 m3 vody 2) Obsah modré plochy je 9,76 cm2. 3) Třetina obvodu obdélníku je 10 13 cm .  4) a) úhlopříčka má délku 9,01 cm.b) délka úhlopříčky je 1,07 m.5) Obsah kosočtverce je 42,64 cm2. 6) Do nádoby se může dolit 12,5 l. 7) Délka strany původní čtverce je 42 m.8) Na cestu se spotřebuje 0,85 m3 písku 9) Drát váží 1,7 kg.10) Na pokrytí fóliovníku se spotřebuje 4,96 m2 fólie.11) zastavená plocha má 36 m2, dům zajímá 212,4 m2 , omítat se bude 124,14 m2, opravit se má 14 m2 krytiny, na chodník se spotřebuje 28,6 m2 dlažby. 12) Objem hranolu je 32 cm3.

Konstrukčíní úlohy:

Pythagorova věta: 1.) ne 2) 18,40 3) 12,65  4)  e 5)  11,31  6) 12  7) o = 42cm,o= 60 cm čtverečních 8)  d= 382,08 cm 9) 73 cm čtverečních, 12 cm  10) 5,62/ 6,89

Přirozená čísla 5 třída: 1.) a) o 59 b) o 69 2) a) 20 b) 28 c)17 d) 56 e) 272 f) 2 060 g) 20 3) 5 297 4) neznáme číslo je 20 5) neznáme číslo je 11 6) a) 90 b) 20 c) 3 d) 290 7) neznáme číslo je 12 8) 200 krát 9) o 1 909 10) Martin měl o 50 Kč více než Milan. 11) Eva měla 43 kuliček.12) 55 není dělitelná 2, nebo počítám špatně?

 

Kontaktní formulář

Napište nám, s čím vám můžeme pomoci a my se postaráme.

povinné položky