Pracovní listy k přijímacím zkouškám - výsledky cvičení

Kolik a kolikrát:  1.16 krát.   2. 5/7;  2.. 3 krát 3. o 12  5, 14 krát 6. 10 7.o 0,65 8.12 krát 9.1;3;5;15;15;75 10.120;132;144 11. na 8 částí 12. 1366 sec  

Výrazy, počítání se zlomky: 1) 1.1) 30; 1.2) b;1.3) –1; 1.4) 4; 2) větší o 2 400 3) 3.1) ; 3.2) 9b2– 4;   3.3) 25a2 – 20ab + 4b2;3.4) 5; 25; 4)4.1) x2 – 9x;  4.2) 4 – y2; 4.3) 9 – x; 4.4) 4 – 12a – 19a2; 5) 5.1) (4a2 – 3).(4a2 + 3); 5.2) (5x - 11) ( 5x + 11) 5.3) 2.(2x – 3).(2x + 3); 5.4) 2n.(m + 5) (m + 5); 6) 6.1) ; 6.2) ;      6.3) 7; 6.4) 15; 7) 7.1) ; 7.2) ; 7.3) ;  7.4) ; 8) 8.1) ;  8.2) ; 8.3) ;   8.4) ; 9)  9.1) ; 9.2) ; 9.3) ;   9.4); 10) 10.1) o 620; 10.2) 255,3 l; 10.3) 3 krát;  10.4) 16 krát;

Procenta: 1.1) f; 1.2) c; 1.3) g;1.4) a  2)Ve druhém týdnu byla tržba 849 600,- Kč. 3)Z 18 kg vody se odpaří 17,1kg vody. 4) 690 m2 představuje 2,3 % ze 3 ha. 5) Radim dostal 11 480,- Kč, Martin 9 594,- Kč a Milan 11726,- Kč. 6) Číslo zmenšíme o 20 %. 7) Ve třetím roce zúrodní 189 m2 plochy zahrady. 8) Rychlost cyklisty je 24 % z rychlosti automobilu. 9) Nakoupili knihu za 50% původní ceny. Zisk z prodeje byl 30 %. 10) Neznámé číslo je 1 220. 11) Lyžařský zájezd původně stal 3 200,- Kč. 12) V 200 g sýru sníme 83,5 g tuku.

Rovnice:  1) 1.1) ne 1.2) ano 1.3) ano 1.4) ano  2) 2.1) nemá řešení 2.2) x € R 2.3) nemá řešení 2.4) x € R,  3) 3.1)    ;     ;L = P     3.2) y = 12;  28 = 28;  L = P  3.3) x = 3; 0,5 = 0,5 ; L = P   3.4) x € R ;      ;   L = P      3.5)  r € R;   L = P 3.6) x =   ;    ;  L = P 3.7) q = –1; – 3 = – 3;  L =P 3.8) x = –1;  0 = 0;  L = P 3.9) x = -5;   3.10) x =    ;   L = P 

Slovní úlohy:1.V první třídě je 18 žáků, ve druhé 15 a ve třetí 14 žáků.2) Otcův věk bude za 24 roků roven součtu stáří obou synů.3) Třílitrových plechovek je 25, pětilitrových 20. 4) Třílůžkových pokojů je 9. 5) Čtverce má délku strany 13,5 cm.6) Nejmenší číslo řady je 16.7) 7.1) Po první hodině zbylo 1 brambor.7.2) Za druhou hodinu prodal 200 kg brambor. 7.3) Farmář přivezl 400 kg brambor. 8) 8.1) Před Petrem stoji  žáků.8.2) Za Petrem stoji  žáků nebo také 7/8x -1 3) V oddílu je 48 chlapců . 9) Myšlené číslo je 27.10) Jirka spočítal celkem 60 příkladů. 11) Motocyklista dožene cyklistu v 11h 40 min, ve vzdálenosti 40 km od Pardubic.12)

Převody jednotek : 1) 1.1) 158 mm;1.2) 70,5 cm; 1.3) 15 600 dm; 2)  2.1) 400 cm3; 2.2) 450 cl; 2.3) 9 000 cm2; 2.4) 288´; 3) 3.1) 40 krát;3.2) 10 dm3;  3.3) ; 4) Pravdivá 4.3) cyklista a traktor mají stejnou rychlost. 5) Cesta trvala 2 h 44 min, rychlík projel vzdálenost 694,27 km. 6) Velikost úhlu je 26 392 sec. 7) 7.1) ano; 7.2) ano; 7.3) ne; 7.4) ne; 8) Za pokrytí pozemku se zaplatí 568,75 Kč, tj. 569,- Kč. 9) α = β = 60o; γ = 115o; δ = 65o; α = 60o; 10) β = 45o; γ = 75o; δ = 105o; 11) α = 39o; α´= 141o; β = 104o; γ = 65o; 12)  a = 9 cm; b = 18 cm; c = 13,5 cm; d = 10,5 cm. 13) δ = 32o  

Geometrické výpočtyDo akvária se nalije 64 m3 vody, což je 6400l 2) Obsah modré plochy je 13,76 cm2. 3) Třetina obvodu obdélníku je 11 a 1/3 4) a)  9,01 cm.b)  1,07 m .5) Obsah kosočtverce je 42,64 cm2. 6) Do nádoby se může dolit 12,5 l. 7)  Na cestu se spotřebuje 0,85 m3 písku 8) Na pokrytí fóliovníku se spotřebuje 4,96 m2 fólie.9) zastavená plocha má 36 m2,  opravit se má 14 m2 krytiny, na chodník se spotřebuje 28,6 m2 dlažby. 10) Objem hranolu je 32 144cm3.

Konstrukční úlohy:

Pythagorova věta: 1.) ne 2) 18,40 m 3) 12,65 m  4)  e 5) přibližně  11,31 m  6) 12 cm  7) S = 120cm,2,o= 50 cm  8)  d= 48,98cm 9)  9.1 6 cm 9.2) 13 cm2, 12 cm  10) stěnová 5,62 dm/ 6,89 dm

Přirozená čísla 5 třída: 1.) a) o 59 b) o 69 2) a) 20 b) 28 c)17 d) 56 e) 272 f) 2 060 g) 20 3) 5 297 4) neznáme číslo je 20 5) neznáme číslo je 11 6) a) 90 b) 20 c) 3 d) 290 7) neznáme číslo je 12 8) 200 krát 9) o 1 909 10) Martin měl o 50 Kč více než Milan. 11) Eva měla 43 kuliček