Přijímací zkoušky z jazyka českého

Jak zvýšit svou úspěšnost u přijímacích zkoušek z češtiny.
22.3.2022

Přijímací zkoušky na střední školy z českého jazyka se skládají z testových úloh, které čerpají ze sedmi okruhů. Jakou strategii zvolit pro jejich úspěšné zvládnutí?

 

Za měsíc je to tady. Přijímačky na střední školy. To, co se zdálo býti dalekou budoucností, najednou klepe na dveře. Žáků, kteří doteď byli v těžkém klidu, se zmocňuje nervozita.  Někteří jsou se svými vědomostmi spokojeni, protože se díky své poctivé přípravě dostali přesně na úroveň, které chtěli dosáhnout, a teď už jen dolaďují detaily. Pokud právě vaše dítě patří k této menšině, gratulujeme.

Mnohem větší skupina žáků, kteří rozhodně s úrovní svých vědomostí spokojeni nejsou, začíná zjišťovat, že času na přípravu už mnoho nezbývá a že jim téměř, jak se říká, ujel vlak. Čím dál tím častěji si kladou otázky typu: Jak si ulehčit svou cestu na vysněnou školu a dostat se přes přijímačky? Proč jsem se nezačal/a připravovat dřív? Jak zvládnout testy z češtiny? Právě český jazyk bývá jednou z nejobtížnějších částí, proto je dobré ji nepodcenit. Pokud se tak stalo, nebojte se, nic není ještě úplně ztraceno. Stále se dá ještě sednout k přípravným testům, přihlásit se na doučování v naší 2plus2 škole matematiky, zatnout zuby a v několika posledních týdnech zabrat. Nedá se samozřejmě dohnat vše, protože do rozjetého vlaku se nastupuje velmi stěží, ale něco málo se určitě ještě zachránit a „nabiflovat“ dá. V tomto článku vám nabízíme pár rad a tipů, jak být na přijímacích zkouškách co možná nejúspěšnější a jak se naopak vyhnout nejčastějších chyb.

Přijímací zkoušky na střední školy z českého jazyka se skládají z testových úloh, které čerpají ze sedmi češtinářských okruhů. Jedná se o Pravopis (za 8-10 bodů), Slovní zásobu         a tvoření slov (za 6-10 bodů), Skladbu (za 5-8 bodů), Tvarosloví (za 5-8 bodů), Porozumění textu (za 8-10 bodů), Slohovou výchovu (za 3-7 bodů) a Literární výchovu (za 3-6 bodů).

Z našich dlouholetých zkušeností s těmito testy můžeme s jistotou říci, že žáci, kteří přípravě nevěnovali dostatek času a pozornosti, napíší testy často hluboko pod hranicí svých možností. Důvody neúspěchu jsou každým rokem stejné.

Při vyplňování testu nezvolí postup, který jim vyhovuje, jelikož neznají typové úlohy    a nemohou se více zaměřit na ty, které jim jdou. Pokud neví, jak úlohu takového typu vyřešit, nezkouší si ani tipnout.

Nepřečtou si pečlivě zadání a nevymezí si čas na přepsání svého řešení do záznamového archu. Neuvedou odpověď, na kterou se zadání skutečně ptá, a vypisují jen dílčí odpovědi.

Neumí si organizovat čas a přes nervozitu z jeho nedostatku se nedokáží soustředit.

A jak být naopak na přijímacích zkouškách na střední školy co možná nejúspěšnější      a poradit si s testem levou zadní?

  1. Být klidný. Zní to jako hloupé klišé, ale nepřiměřený strach ze zkoušky opravdu může velmi uškodit.
  2. Vědět, do čeho jdu, a upevnit si postup jednotlivých typů úloh.
  3. Rozdělit si komplexní přípravu do menších, lépe stravitelných celků a pracovat s chybou.
  4. Opakovat, opakovat, opakovat.

Držet se výše zmíněných bodů není nereálné, ale je třeba začít hned a na nic nečekat. Nepodceňujme je a zaměřme se na ně, nějaký čas ještě přece jen zbývá. Přijímačky? To dáme!