Jak zvládnout online výuku?

Online výuka
6.9.2020

Průběh prvního týdne školního roku naznačil, že některé z nás bude online výuka provázet i v novém školním roce. Jak se na nelehké období výuky na dálku připravit? Shrnuli jsme některé poznatky z minulého školního roku.

„Mám hlavu do čtverečku“, konstatovala kolegyně po nastudování všech možných materiálů  a doporučení k online výuce pro nový školní rok. A podobně se cítí i velká část roičů, jejichž ratolesti se ocitnou v karanténě. Jak se připravit na online výuku? 

Materiálně technicky

Je to holý fakt. Pro online výuku je potřeba, aby dítě mělo k dispozici počítač nebo tablet a dobré připojení k internetu. Přemýšlejte tedy dopředu, kde pomůcky pro online vyučování zajistíte. V případě finančních problémů lze oslovit školu, která může počítač na dobu karantény zapůjčit. Pomůže i s problémy s připojením. Školy mají pokyny i prostředky od ministerstva, jak situaci řešit.
Pokud máme více ratolestí a jeden počítač, osvědčil se časový rozpis, kdy mají sourozenci na počítač a připojení přístup. 

Systémově

V minulých měsících měly školy dostatek času na přemýšlení, jak online výuku organizovat. Většina z nich zvolí jednotný komunikační kanál a jednotnou platformu pro online způsob výuky. Již loni se osvědčily  například nástroje Google Classroom, Moodle nebo  informační systém Bakaláři či Onlineškola. Prvním krokem při přechodu do karantény by mělo být seznámení s prostředím a způsobem komunikace učitel - žák na dálku ve vaši škole.

Organizovaně

Učitelé by podle školní inspekce měli lépe organizovat online výuku a zasílat úkoly postupně podle plánu a nikoliv živelně. Mnohým rodičům  a žákům se osvědčilo zhotovení speciální tabulky nebo sešitu - úkolníčku, kde si děti zapisovaly průběžně zadané úkoly, jejich plnění a odesílání. Je to skvělá průprava pro budoucí pracovní život našich dětí.

Shovívavě

Průměrně na jednoho učitele druhého stupně a střední školy připadne v období karantény až 150 žáků, se kterými musí pravidelně komunikovat. Učitelé prvního stupně mají sice žáků méně, zato ale v několika předmětech. K tomu přidejme rodiče, vedení školy a vyjde nám, že průměrný učitel by zaměstnal sekretářku pro administrativní práce. Převážná část pedagogů se snaží dělat maximum. Pokud se vám něco nelíbí, zkuste nejprve promluvit s učitelem, vyslechnout jeho stanovisko a až potom oslovit vedení školy nebo inspekci.

Pozitivně

Není třeba být jen naštvaný. Online výuka přinesla do školství hodně pozitivních změn. Začíná se realizovat to, o čem se jen dlouho mluvilo.  Školy škrtají v přebujelých školních vzdělávacích programech a odděluje se podstatné od zbytečného. Učitelé všech věkových kategorii se stávají počítačově gramotní a ke slovu se dostávají moderní technologie. Je zřejmé, že tento trend je nezvratný a bude pokračovat i po skončení pandemie Covid 19.  Moderní výukové trendy dostaly zelenou. A to je jistě pozitivní zpráva.