Jak správně vybrat kalkulačku?

Jak správně vybrat kalkulačku?
29.5.2020

Často se nás rodiče i žáci na lekcích ptají, kterou kalkulačku si mají koupit. Odpověď není jednoznačná.

Kalkulačka je nedílnou součástí základních pomůcek do matematiky. Umění správně používat kalkulačku může výrazně ovlivnit nejen známku z matematiky, ale také úspěch u maturity. Nemáme teď na mysli schopnost správně do kalkulačky zadat sčítání nebo odčítání, ale ovládat funkce, které moderní kalkulačky mají. Například dnešní studenti, pokud mají tu správnou kalkulačku, se již nemusí trápit s převody stupňů na minuty, usměrňováním zlomků, převody zlomků na desetinná čísla a mnoha dalšími operacemi. Nejdokonalejší kalkulačky umí počítat integrály, matice, kreslit grafy.

Na trhu je mnoho druhů nejrůznějších kalkulaček. Základním kritériem při nákupu by měl být účel, pro který kalkulačku nakupujeme. Žákům základních škol postačí jednodušší kalkulačka, která kromě základních operací má také druhou a třetí mocninu a odmocninu. Při nákupu bychom měli také zjistit, zda kalkulačka má funkci upřednostňování operací násobení a dělení. Stačí jednoduchý test. Zadáme-li příklad např: 5 + 4 . 5= , kalkulačka s touto funkcí správně vypočte 25. Pokud se na displeji objeví 45, raději sáhněte po jiném přístroji.

Pro středoškoláky, doporučujeme vybrat vědeckou kalkulačku s funkcemi sin, cos, tan, logaritmy, převody stupňů na radiány, počítání se závorkami a zlomky. Musíme však dbát na to, aby kalkulačka neměla grafický displej, který je u maturity zakázán.

Zatímco pro žáky základní školy lze vybrat z mnoha typů, pro středoškoláky je třeba vybírat pečlivě. Nám se nejlépe osvědčily na lekcích kalkulačky Casio a favoritem je pak CASIO FX 350 ES PLUS (w).

Doporučujeme nezávisle a na základě našich zkušeností. Firma Casio nám neposkytla žádný dar ani podporu. ????