Samostatnost v učení

Samostatné učení
1.11.2021

Rodiče přijdou unaveni z práce a mnohým začíná druhá směna – péče o domácnost a učení se s dítětem. Schopnost učit se samostatně je pro děti bezesporu velice důležitá v období prezenční i distanční výuky, ale především přináší výhody pro budoucí život dětí. K rozvoji uměni učit se samostatně směřuje snaha rodičů i učitelů.

Jak mohou rodiče pěstovat k samostatnost v učení svých dětí od počátku školní docházky? Jako u většiny činnosti, je třeba stanovit si pravidla a systematicky postupovat k cíli. Které jsou základní pilíře takového plánu?

Pravidelnost jako základ úspěchu.  Vyplatí se dítě od první třídy učit, že v určitou hodinu dne se vypracovávají úkoly a připravuje se na druhý den ve škole. Ideálně pokud si dítě do školního deníčku nezapisuje jen úkoly, ale také rovnou naplánuje, kdy je splní. Zpočátku samozřejmě pomáhá s plánovaním rodič, ale postupně, předává tuto odpovědnost dítěti. Dítěti se tím zvyšuje sebevědomí a zároveň trénujeme smysl pro zodpovědnost.

Pochvala a tolerance jsou důležité nástroje rodičů, které používají, aby dítě podpořili na jeho cestě k samostatnosti. Ano možná dítě donese horší známku, než jeho kamarád, kterému úkol vypracoval tatínek, ale je třeba pořád míti na paměti, že o známkách život není. Nelpět na jedničkách, neztrácet nervy a s dítětem zacházet citlivě je osvědčená cesta k cíli. Uvědomte si, že i úkol, ve kterém jsou chyby, dal dítěti hodně práce a učení bez chyb neexistuje.

Pořádek ve věcech a na pracovním stole jsou nutné pro správné soustředění. Příliš mnoho věcí v blízkosti pracovního stolu odvádí pozornost a zhoršuje koncentraci. Pro úspěch v učení se vyplatí uklidit si.

Pozornost a soustředění na jednu činnost výrazně ovlivňuje správnost a preciznost vypracovaného úkolu. Respektujme dobu, kdy se děti učí a omezme hlučné nebo rozptylující činnosti. Naučme děti, že hračky nebo mobil po dobu učení je mimo jejich zorné pole. Není určitě třeba vysvětlovat proč.

Pohoda doma výrazně ovlivňuje úspěšnost učení a nárok na odpočinek mají i děti a studenti. Stejně jako učení bychom měli plánovat dobu, kdy si dítě odpočine, bude mít čas na své koníčky a na sebe.