Přijímací zkoušky 2022

přijímací zkoušky
21.2.2022

Přijímací zkoušky se blíží a je nejvyšší čas začít ladit formu. Které témata se u přijímaček objevují pravidelně a co by žáci devátých tříd měli umět zpaměti?

Dobře zvládnuté učivo matematiky základní školy je dobrým předpokladem pro úspěšné studium na střední škole. 

Naprostým a nutným základem pro zvládnutí přijímacích zkoušek je ovládaní početních operací (sčítání, odčítání, násobení, dělení) s přirozenými čísly, desetinnými čísly i zlomky a řešení rovnic. Pozor kalkulačky jsou zakázané.

Další důležitá témata jsou převody jednotek, procenta  a poměr.  Téměř vždy je v testu přijímacích zkoušek Pythagorova věta, občas také téma úhel a jeho velikost..Velmi obáváné jsou tradiční slovní úlohy a gemetrické příklady. 

Věnovat čas naučení se vzorců výpočtu obsahu a obvodu rovinných obrazců (trojúhelník, čtverec, obdelník, rovnoběžník, lichoběžník, kruh, kružnice) a povrchu a objemu těles (kvadr, krychle, válec, kužel, jehlan), protože příklady, ve kterých se vzorce používají jsou nedílnou součástí přijímaček, a bez znalostí vzorců se řeší velmi obtížně. Matematické tabulky nejsou u přijímacích zkoušek povolené.

Každý deváťak by měl také ovládat čtení z grafu a výpočet aritmetického průměru. 

Součástí přímacích zkoušek je vždy také logická úloha, na kterou se dá připravit obtížně, a to pouze tréninkem logického myšlení na typových úlohách. Tyto úlohy jsou určeny převážně pro žáky, kteří se hlásí na gymnázia a ani autoři testu nepředpokládají, že by je měl vyřešit každý žák.

Stáhněte si přehled témat a vyplňte si sebebhodnotící tabulku, která vám pomůže uvědomit si, co je třeba ještě řádné dopilovat.

Přehled  témat - ZDE

https://www.2plus2matematika.cz/data/blob/unknown-image_png-20220221094802-9710-prijimackari-do-formy-1.png