Přijímací zkoušky 2021

Akruální změny v termínech a podmínkách přijímacích zkoušek
14.3.2021

Vzhledem k epidemiologické situaci se termíny přijímacích zkoušek posunují. Aktuálně na květen.

Hlavní změny 2021

Ředitel školy bude mít kompetenci u čtyřletých oborů vzdělávání rozhodnout o tom, zda v rámci přijímacího řízení uplatní nebo neuplatní JPZ (Jednotná přijímací zkouška). Ředitel školy má kompetenci rozhodnout o tom, zda se bude JPZ či školní přijímací zkouška konat v případě, kdy počet podaných přihlášek nepřevýší předpokládaný počet přijímaných uchazečů. 

Nejzazší termín pro podání přihlášky pro první kolo přijímacího řízení je zachován na 1.  března 2021.

Termíny zkoušek

 

1. ŘÁDNÝ 

TERMÍN 

JEDNOTNÉ 

ZKOUŠKY

2. ŘÁDNÝ 

TERMÍN 

JEDNOTNÉ 

ZKOUŠKY

1. NÁHRADNÍ 

TERMÍN 

JEDNOTNÉ 

ZKOUŠKY

2. NÁHRADNÍ 

TERMÍN 

JEDNOTNÉ 

ZKOUŠKY

ČTYŘLETÉ 

OBORY 

VZDĚLÁNÍ

3. 5. 2021

4. 5.  2021

2. 6. 2021

3. 6. 2021  

VÍCELETÁ 

GYMNÁZIA

5. 5. 2021

6. 5. 2021

2. 6. 2021

3. 6.  2021  

 

 

Časová dotace

Obdobně jako v loňském roce, pro vykonání jednotné přijímací zkoušky prodloužil čas k jejich konání, a to tak, že na test z českého jazyka a literatury bude 70 minut a na test z matematiky bude 85 minut.

Povinnost konat jednotnou přijímací zkoušku (JPZ)

VÍCELETÁ GYMNÁZIA

Uchazeč podává až dvě přihlášky. 

JPZ je povinnou součástí přijímacího řízení a koná se ve dvou termínech. 

Pokud uchazeč podá pouze jednu přihlášku, koná jednotnou přijímací zkoušku pouze v jednom termínu. 

ČTYŘLETÉ OBORY VZDĚLÁNÍ

Umožňuje se každé střední škole zcela nahradit v kritériích pro přijetí konání JPZ školní přijímací zkouškou.

 

Umožňuje se každé střední škole po obdržení přihlášek ke vzdělávání rozhodnout o nekonání JPZ či školní přijímací zkoušky v situaci, kdy počet podaných přihlášek nepřevyšuje předpokládaný počet přijímaných uchazečů, pokud si ředitel školy toto rozhodnutí v kritériích pro přijetí zveřejněných do 31. ledna 2021 výslovně vyhradí.

Pokud ředitel školy rozhodne o tom, že JPZ či školní přijímací zkouška nebude konána, musí o této skutečnosti informovat do 8. března 2021 na internetových stránkách školy a do 19.  března 2021 tuto skutečnost sdělí uchazečům.

Počet možností konat jednotné přijímací zkoušky

Každý uchazeč má právo konat JPZ dvakrát (neplatí pro obory vzdělání víceletých gymnázií viz výše)

V prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí. 

Pokud má uchazeč na přihlášce uvedenu školu, která JPZ nekoná, koná uchazeč JPZ v obou termínech na té škole uvedené v přihlášce, která JPZ koná. 

Informaci o místu a čase konání JPZ i školní přijímací zkoušky získá uchazeč z pozvánky zaslané ředitelem školy nejpozději 14 dní před konáním této zkoušky

Hodnocení zkoušky

Hodnocení JPZ se na celkovém hodnocení kritérií přijímacího řízení podílí libovolným poměrem v závislosti na rozhodnutí ředitele školy.

Zdroj: MŠMT