PŘÍPRAVA NA MATURITU SE NESMÍ PODCENIT

Září 23, 2018
 • Maturita představuje vrchol středoškolského studia

  Maturita je definitivní  tečka za stovkami hodin strávených ve školních lavicích a pro mnohé také vstupenkou do světa dospělých.

  K jarnímu termínu maturitní zkoušky se studenti budou závazně hlásit až v listopadu, ale již teď by  měli začít přemýšlet jaké předměty si zvolí. Letošní maturanti narozdíl od svých mladších spolužáků si ještě mohou ve státní části zkoušek k povinné češtitě zvolit mzdi matematikou a cizím jazykem. Problém nastává, pokud se chystáte k maturitě a nevíte, který předmět si zvolit, Doporučujeme si cvičně zkusit napsat testy z minulých let, které jsou přístupné na www.novamaturita.cz. Výsledky mnohé napoví. Obecně lze říci, že studenti bývají procentuálně úspěšnější u písemných testů z jazyků než z matematiky.

  Proč jsou maturanti u zkoušky z matematiky tak málo úspěšní?

  Příčin je několik. Test z matematiky obsahuje více než 25 úloh a vyřešit všechny v časovém limitu  90 minut je velmi nátočné. Velkou úlohu při neúspěchu hraje stres, kdy mnozí studenti nejsou schopni pod časovým tlakem vklidu přemýšlet a nechybovat. Maturitní test obsahuje řadu úloh, které nenajdete v běžně dostupných středoškolských sbírkách a pokud se učitel při výuce na tyto typy příkladů nezaměřil a učivo o ně nerozšířil, může nastat problém. Přesto někteří studenti přípravu podcení a přecení své síly.

  Letos vydáváme pro naše studenty  2+2 školy matematiky Sbírku úloh k maturitě z matematiky. Sbírka obsahuje více než 160 příkladů v osmi tématických celcích a čtyři cvičné testy. Příklady typově odpovídají úlohám, které se objevují pravidelně u maturitních testů. Hlavním cílem je usnadnit připravu studentům a zvýšit jejich úsúěšnost u zkoušky. Při sestavování sbírky jsme vycházeli z našich dlouholetých zkušenosti z připravy studentů k maturitě z matematiky.

  Cestu , jak zvýšit svou naději na úspěšné složení maturitní zkoušky nejen z matematiky, představuje pečlivá příprava. Čím dříve se začne, tím lépe.

   

   

   

   

MATEMATICKÉ PŘIJÍMAČKOVÉ MINIMUMJAK SPRÁVNĚ VYBRAT KALKULAČKU?