Pravidelné zprávy

  • Každý náš žák či student je zapsán do informačního systému. Můžete tak sledovat přehled docházky a probraného učiva, zápisy a komentáře učitelů z lekcí. Máte tak dokonalý přehled o platbách a zbylých a náhradních lekcích.

    Přes systém se lze také omluvit z lekce, případně zvolit si náhradní lekci.