JAK OMEZIT STRES PŘI TESTECH A PÍSEMKÁCH

Září 13, 2017

Jedním z nejvíce stresujících faktorů ve škole jsou písemky a testy., které vzbuzují nepříjemné pocity nejen u žáků, ale velmi často i i u učitelů a rodičů. Pokud jsou výsledky testů (například maturitních nebo přijímacích) vázány na financování škol, hodnocení učitelů a budoucí umístění studentů, důsledky těchto stresorů mohou být dalekosáhlé.

Těsně před testem je třeba se uvolnit

Vědci doporučují několik relaxačních technik k aktivaci bezprostředně před nebo během testů a uvolnění stresu.

  • Doporučení dýchat zhluboka je obecně známým doporučením.
  • Humor a následný smích vyvolávají produkci hormonu dopaminu a chemicky redukují stres. Vtip nebo úsměvná sms přispěje k uvolnění organismu, aktivaci paměti i motivace.
  • Připomenutí nejdůležitějších pojmů a vzorců a souvislosti v bodech těsně před testem přispěje k většímu klidu a aktivaci paměti.Vypsat ti to nejdůležitější a těsně před testem přečíst je dobrý způsob, jak aktivovat správné mozkové dráhy.
  • Vizualizace úspěchu pomůže zvýšit sebedůvěru a uklidnit mozek. Již samotná projevená víra rodičů a učitelů ve schopnosti dětí se projeví na jejich úspěšnějším výkonu a zvýšeném sebevědomí.
  • Popis podmínek testování, pomůže studentům zvládnout test lépe. Upozornění na situace, které mohou nastat a jejich možné řešení, přispěje ke zmírnění paniky v průběhu testu. Například učitel řekne studentům, že pokud neznají odpověď, měli by jít na další otázku – mohou najít další informace, které jim pomohou aktivovat myšlení.

Úspěšné zvládnutí testů začíná ve správném přístupu k učení

Pokud je cílem učení pouze příprava na zkoušku a studenti nevidí možnost uplatnit učené poznatky v praktickém životě, jsou výsledky testůobvykle horší. Vysvětlit dětem smysluplnost učení a možnost uplatnit je v praxi, posiluje jejich vnitřní motivaci a pozitivně ovlivňuje paměť.

Probírají-li například ve škole procenta, je dobré ukázat žákům, kde všude mohou učivo využít. Při vypočítávání slev u zboží, složení potravin je přímo možno spojit učení s prožitkem a modelovat reálné situace. Je to osobní význam, který umožňuje mozku účinně ukládat tyto vzpomínky a zpřístupňovat je.

Velký význam má budování pozitivního myšlení.  Ukázat, že test není zprávou o jejich osobnosti, ale pouze svědectvím o tom, co si v konkrétním čase a na konkrétním místě vzpomněli a dokázali aplikovat.

Vědomí, že každý dělá chyby a ani nejúspěšnější lidé nejsou neomylní, může pomoci zmírnit stres. Uvádějme dětem tedy příklady, kdy jsme sami nebyli úspěšní a jak jsme se s tím dokázali vyrovnat.

Velkým přínos znamená vymezení častých chyb, které se v daném testu dělají.  Popíše-li a vysvětlí například učitel nejčastější chyby, které udělali žáci v podobném testu v minulých letech, přispěje k lepšímu zapamatování a pochopení učiva ve třídě. V dalším kroku studenti mohou sami hledat, kde nejčastěji chybují. Práce s chybou má stále větší význam v procesu učení.

Stres omezuje činnost mozku

Z pohledu neurologického výzkumu vysoké napětí v organismu narušuje mozková spojení mezi neurony, zhoršuje paměťové funkce a snižuje porozumění. Zároveň je omezena schopnost mozku efektivně využívat získané a naučené informace.

Výsledky testů často studenty škatulkuji do skupin podle úspěšnosti. U méně úspěšných jedinců dochází ke ztrátě sebedůvěry a k aktivaci zátěžových reakcí jejich mozků. To zpětně ovlivňuje činnost mozkových center při dalších testech. Vzniká tak začarovaný kruh.

 

Když se seznámíme studenty se strategiemi kení stresu před testem, pomůžeme jim  budovat emoční odolnost, efektivněji se učit a aktivovat  nejvyšší úrovně poznání. Podporujeme tím jejich úspěch při aktivaci mozku během dalších zkoušek a testů.

CHYSTÁME SE NA ZÁŘÍJAK USPĚT U PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK