MATEMATICKÉ PŘIJÍMAČKOVÉ MINIMUM

Duben 08, 2018

Bez čeho k přijímacím zkouškám ani nechoďte aneb nejnutnější matematické minimum.

Kromě pozvánky a pomůcek v pozvánce uvedených byste si měli v hlavě přinést následující minimum:

 Algebraické vzorce

〈a + b〉² = a² + 2ab + b²

〈a – b〉² = a² – 2ab + b²

a² –  b² = 〈 a + b〉 〈a – b)

Pythagorova věta

c² = a² + b²

Nezapomeňte, že c je nelší strana naproti pravého úhlu!

Vzorce pro výpočet rovinných útvarů a některých těles

Rovinné útvary

Kruh

S = ?r²

o= 2?r = ?d

Čtverec

S = a²

o = 4a

Obdélník

S = a.b

o = 2a +2b = 2〈a +b〉

Tělesa

Kvádr

V = a.b.c

S = 2ab +2ac +2bc = 2〈ab + ac +bc〉

Krychle

V = a³

S = 6a²

Válec

V = ?r²v

S = 2?r² + 2?rv

A do tašky si nezapomeňte přibalit kromě svačiny talisman pro štěstí:)

Hodně štěstí, držíme Vám palce!

 

JAK USPĚT U PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEKPŘÍPRAVA NA MATURITU SE NESMÍ PODCENIT