Akreditované kurzy účetnictví a personalistiky pro dospělé

Kurzy jsou akreditovány MŠMT a jsou určeny OSVČ, nezaměstnaným, firmám, široké veřejnosti.
 • KURZ ÚČETNICTVÍ

  Kurz je určen pro úplné začátečníky či mírně pokročilé posluchače, kteří se chtějí v dané problematice zdokonalit

  Absolvent kurzu ovládá:

  • účtování účt. jednotek, obchodních společností
  • evidenci faktur přijatých a vystavených, operace v bance a pokladně, majetek, zásoby, mzdy
  • souvztažnosti účtování účetních případů

  Vzdělávací program obsahuje tyto okruhy (132 hodin teoretické výuky):

  • poučení o BOZP, úvod do účetnictví, zásady účetnictví, majetek a jeho krytí, dlouhodobý majetek, účtování zásob, 
  • účtování na finančních účtech, zúčtovací vztahy, účtování mezd, účtování na kapitálových účtech, účtování nákladů a výnosů
  • účetní uzávěrka a závěrka, procvičování na souvislých příkladech, daňová evidence
  • SKUPINOVÝ KURZ ÚČETNICTVÍ

   Kurz je akreditovám U MŠMT. Výuka probíhá ve stanovených termínech, v naší učebně, ve skupině max 5 osob.

   9000 Kč / 132 hodin výuky
  • INDIVIDUÁLNÍ KURZ ÚČETNICTVÍ

   Kurz je akreditovám u MŠMT. Výuka probíhá individuálně, lektor se přizpůsobuje časovým možnostem žáka. Možná je i docházka k žákovi.

   16 000 Kč / 132 hodin výuky
 • KURZ MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ

  Kurz je určen pro posluchače, kteří mají zájem o vedení mzdového účetnictví.

  Absolvent kurzu:

  • orientuje se v oblasti mezd – dokáže vypočíst mzdové složky, zákonné odvody, ostatní srážky a částku k výplatě
  • má přehled v oblasti písemností OSSZ, zdravotní pojišťovny, správce daně 
  • základní orientace v zákoníku práce

  Vzdělávací program obsahuje tyto okruhy (80 hodin teoretické výuky):

  • poučení o BOZP, pracovní právo a zaměstnanost, mzdová problematika, veřejné zdravotní pojištění, pojistné na sociální zabezpečení
  • důchodové pojištění, nemocenské pojištění, daň z příjmu FO ze závislé činnosti, náhrady cestovních výdajů, zúčtovací vztahy k zaměstnancům a institucím
  • státní sociální podpora
  • SKUPINOVÝ KURZ MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ

   Kurz je akreditován U MŠMT. Výuka probíhá ve stanovených termínech, v naší učebně, ve skupině max 5 osob.
   Součástí ceny jsou učební pomůcky.

   7000 Kč / 80 hodin výuky
  • INDIVIDUÁLNÍ KURZ MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ

   Kurz je akreditovám u MŠMT. Výuka probíhá individuálně, lektor se přizpůsobuje časovým možnostem žáka. Možná je i docházka k žákovi.
   Součástí ceny jsou učební pomůcky.

   12 000 Kč / 80 hodin výuky
 • KURZ PERSONALISTIKY

  Kurz je určen pro posluchače, kteří mají zájem o oblast personalistiky.

  Absolvent kurzu:

  • orientuje se v pracovně právní a další příslušné legislativě
  • dokáže vytvořit a spravovat dokumenty v administrativně personální činnosti
  • orientuje se ve vedení agendy povinných lékařských prohlídek, BOZP, a PO ve firmě
  • dokáže organizovat vzdělávání zaměstnanců a zajišťovat náborové činnosti

  Vzdělávací program má celkem 120 hodin teoretické + praktické výuky.

  • SKUPINOVÝ KURZ PERSONALISTIKY

   Kurz je akreditován U MŠMT. Výuka probíhá ve stanovených termínech, v naší učebně, ve skupině max 5 osob.
   Součástí kurzu jsou učební pomůcky.

   9000 Kč / 120 hodin výuky
  • INDIVIDUÁLNÍ KURZ PERSONALISTIKY

   Kurz je akreditovám u MŠMT. Výuka probíhá individuálně, lektor se přizpůsobuje časovým možnostem žáka. Možná je i docházka k žákovi.
   Součástí kurzu jsou učební pomůcky.

   16 000 Kč / 120 hodin výuky