Individuální přístup

  • Každému žákovi se u nás věnujeme individuálně podle jeho potřeb a pracujeme na látce, kterou aktuálně potřebuje procvičit, a to i ve skupinových lekcích.

    Na požádání připravíme podklady pro další přípravu doma.

    Informujeme rodiče o pokrocích prostřednictvím zpráv nebo telefonicky.

    Ani práce v kroužcích není frontální, ale přizpůsobuje se tempu a nadání každého dítěte, tak aby byl každý neustále zaměstnán.